۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۱:۰۰
عزام ۶۰۰۰ دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب از ۱۵ بهمن ماه
مسئول سازمان اردویی ،راهیان نور وگردشگری سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران ازاعزام ۶۰۰۰نفر ازدانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از ۱۵ بهمن ماه خبر داد.
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۱۷:۵۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی جشنواره ملی سرزمین نور :
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۱۷:۵۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی جشنواره ملی سرزمین نور :
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۱۷:۵۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی جشنواره ملی سرزمین نور :
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۵۶
عزام ۶۰۰۰ دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب از ۱۵ بهمن ماه
مسئول سازمان اردویی ،راهیان نور وگردشگری سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران ازاعزام ۶۰۰۰نفر ازدانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از ۱۵ بهمن ماه خبر داد.
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۵۶
عزام ۶۰۰۰ دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب از ۱۵ بهمن ماه
مسئول سازمان اردویی ،راهیان نور وگردشگری سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران ازاعزام ۶۰۰۰نفر ازدانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از ۱۵ بهمن ماه خبر داد.
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۵۶
عزام ۶۰۰۰ دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب از ۱۵ بهمن ماه
مسئول سازمان اردویی ،راهیان نور وگردشگری سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران ازاعزام ۶۰۰۰نفر ازدانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از ۱۵ بهمن ماه خبر داد.
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۱:۰۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی ورزش ۳:
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۱:۰۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی ورزش ۳:
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۱:۰۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی ورزش ۳:
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۱:۰۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران به نقل از پایگاه اینترنتی ورزش ۳:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ - ۱۵:۲۵
اسماعيل كوثري: در سازمان انرژي اتمي، دانشمنداني كه جسارت داشتند، كنار گذاشته شده‌اند/ عاملان ترور مرزبانان سراوان را شناسايي و همه آنها را در ۷۰ -۸۰ كيلومتري پاكستان به هلاكت رسانديم/ چطور زمانيكه مجلس به وزرا راي بالا مي‌دهد خوب است، ولي وقتي كارت زد مي‌دهد بد است!؟ تاريخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

صفحات