۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۵۶
عزام ۶۰۰۰ دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب از ۱۵ بهمن ماه
مسئول سازمان اردویی ،راهیان نور وگردشگری سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران ازاعزام ۶۰۰۰نفر ازدانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از ۱۵ بهمن ماه خبر داد.