مقالات

عزام 6000 دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب… به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اردویی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران هدایت الله عابد درگفتگو با خبرنگار کوله بارگفت: اعزام 6000دانشجواستان تهران در قالب 30 کاروان بصورت…